Fakta om Stommen

  

 START  FamiljenOm gården Bilder Biogas  KontaktGästbok

 

 


Kort historik om familjen Liljerups tid på Stommen.

Huvudbyggnaden är från 1721. Flygeln påstås vara äldre.
 

1950 Anders (Andersson) Liljerup och hustrun Nanny köper gården Stommen i Holsljunga. De lämnar Uddebogård i Tranemo kommun. De sex barnen är Sven, Inga-lisa, Nils, Eva,  Gert och Kurt. Gården sköts av familjen och av drängar som bor och finns runt gården. De äldre barnen flyttar med tiden ut. I hushållet ingår Fridolf Fagrelius som hjälper till på gården. Skogen, Hästhandel och mjölkkor är verksamheter som då drevs på gården.
1962 Sonen Nils med fru Kerstin flyttar till Stommen ifrån Vadstena och tar över jordbruket. Samma år föds deras äldsta dotter Birgitta. Anders Liljerup har samma år avlidit och Nanny med hemmavarande barn Gert och Kurt flyttar in i flygelbyggnaden.
1965 Nils och Kerstins dotter Margaretha födds. Fridolf flyttar till ålderdomshemmet i Holsljunga men fortsätter att arbeta på gården tills han flyttar vidare till ett äldreboende i Överlida.
 
1968 Nils och Kerstins son Erik födds. Kerstin är 28 år. På gården finns 28 kor. Kerstin och Nils har nu tre barn. Kerstin sköter ett hushåll som på sommartid uppgår till 13 personer.
 
1970 Kerstins hönsfarm utvecklas och som mest har hon 500 burhöns. Under sjuttiotalet och åttiotalet investeras det i nybyggnation av verkstads del, maskinhallen och ungdjursladugården byggs ut på baksidan av den befintliga ladugården.
 
1976 Nils börjar intressera sig för hur man kan ta vara på energin av kogödsel. Samarbete med Göteborgs universitet påbörjas.
(Det går läsa mer om det om du klickar på "biogas").
 
1977 Metangruppen börjar arbeta med biogasprojektet.
”Jässica” Nanny flyttar till ett äldreboende i Överlida där hon bor till sin bortgång.
 
1984

Ensilage hantering förändras och den stora silotunnan byts ut mot storbalshantering.

1990 Fritidshuset till höger om huvudbyggnaden byggs.
1992 Margaretha och Ulf bygger hus på avstyckad mark 100 meter från gården.
2000 Erik börjar arbeta på gården tillsammans med sina föräldrar.
2004 Nils avlider 73 år gammal. Erik tar nu över driften av gården.
2006 Ann-Margreth Karlsson flyttar in till Erik i flygelbyggnaden.


© 2007 liljerup.se