Biogas 

 START  FamiljenOm gården Bilder Biogas  KontaktGästbok

 

Stommen Biogas
Rapporter och bilder från konstruktion och drift av
Nils Liljerups biogasanläggning i Holsljunga under 25 år.

Biogasanläggningar på lantbruk är inte speciellt vanligt i Sverige. Det har byggts ett tjugotal, men alla är inte drift idag. Stommen biogasanläggning är en av de som funnits längst av alla i Sverige.

Länken nedan leder till en karta där alla Sveriges gårdsanläggningar har lagts ut. Denna sida öppnas i ett nytt fönster http://www.he.gu.se/dot/sv_map/

Data biogasanläggningen Stommen, Holsljunga
Laddning 2-3 m3 våtgödsel/dag (60NE)
Produktion 60 m3 biogas/dag (vid normal drift)
Temperatur tank 30-40 grader
Idrifttagning 27 September 1978
Driftår 25 år (fortfarande i drift)
Kostnad (1978) 110 000 sek (indexerat till 2002 penningvärde 350 000 sek)
Konstruktörer Nils Liljerup, Metangruppen
Processgas behov 40-45% av gasproduktion
   
Gasen används för uppvärmning, försök har gjorts med elproduktion

LÄS MER HÄR!


Nedan, ett utdrag från en JTI-rapport om Stommen, Holsljunga som är skriven av Mathias Gustavsson & Anders Ellegård, JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik.

Till minne av Nils Liljerup

Nils Liljerup avled hastigt måndagen den 21 juli 2004, till sorg och bestörtning för oss som kände honom. Nils visade att man även med begränsade resurser kunde nå stora resultat. Han hade en nyfikenhet och vilja att förstå som han har överfört till oss som arbetade med honom genom åren. Biogasanläggningen som nu varit i drift i tjugofem år var bara ett exempel. Vi skulle ha varit mycket gladare om Nils själv hade fått se slutversionen av denna utvärdering, men hoppas att vi genom den för hans minne vidare och inspirerar dem som kanske står i begrepp att börja ett större projekt: Våga satsa! Det gjorde Nils Liljerup.

Nils Liljerups entusiasm rörande sin biogasanläggning och hans intresse att försöka dra erfarenheter från driften har möjliggjort denna studie. Dels har han villigt delat med sig av det material som han samlat in i alla år, dels har han tagit sig tid att sitta ned och prata om hur anläggningen fungerat. I och med att åren gått har även sonen Erik deltagit i driften av anläggningen. Nils fru Kerstin skall heller inte glömmas bort, hon har levt mitt i alla experiment, problem och succéer genom åren. De är de sanna experterna på biogas – stort tack för all hjälp!
//
Mathias Gustavsson & Anders Ellegård

Metangruppen: Hans Egnéus, Eva Ekehorn, Birgitta Frändberg, Annika Jonsson, Henry Kenamets, Ann Zetterqvist
 


Nedan: Utdrag från JTI-rapport: Kretslopp & avfall 30, Stommens biogasanläggning, 25 års erfarenheter från drift av biogasanläggning på lantgård i Sverige.

1 Introduktion
"Nils Liljerup, lantbrukare på gården Stommen, Holsljunga, blev intresserad att bygga en biogasanläggning på sin gård efter att ha läst en artikel i Expressen som handlade om hur man i Indien byggde små biogasanläggningar och kokade sin mat på gasen. Nils hade kommit i kontakt med biogasteknik då han arbetat på reningsverk i sin ungdom. Eftersom han hade så pass många djur på gården borde den gas han kunde producera räcka långt. Detta var under oljekrisens dagar så han ville framför allt minska sin oljeanvändning. Det pågick en intensiv debatt om energifrågor i Sverige. Frågan om hur vårt beroende av oljeimport var central, likaså debatterades frågan om kärnkraftens framtid. Enligt Nils Liljerup såg många lantbrukare fortfarande under senare hälften av 70-talet positivt på sin egen verksamhet och den framtid som de skulle verka under. Ekonomiskt fanns det ett utrymme för experimenterande och försök med att utveckla den egna verksamheten utanför de gängse ramarna.

Stommen,Holsljunga
Nils Liljerup byggde sin biogasanläggning med hjälp av en grupp entusiastiska studenter från Göteborgs Universitet, och den stod klar i september 1978. Statens Industriverk bidrog med hälften av anläggningskostnaderna, och Nils Liljerup satsade resten.
Nu, 25 år senare, har anläggningen ersatt omkring 140 kubikmeter eldningsolja (netto). De erfarenheter som Nils med familj har av driften av en biogasanläggning på en lantgård i Sverige är unik."
 

LÄS HELA RAPPORTEN HÄR

 

 

© 2007 liljerup.se